Civilinė teisė

Civilinė teisė

Civilinė teisė

Civilinė teisė yra viena iš pagrindinių teisės šakų. Ji reglamentuoja santykius tarp asmenų ir įmonių, taip pat tarp asmenų ir valstybės, kurie yra susiję su privačiais interesais. Civilinė teisė aprėpia platų spektrą teisinių klausimų, pradedant nuosavybės teisėmis ir baigiant sutartinių santykių reglamentavimu.

Supratimas apie civilinę ir baudžiamąją teisę

Prieš pradėdami nagrinėti civilinę teisę, svarbu suprasti jos skirtumą nuo baudžiamosios teisės. Civilinė teisė susijusi su privataus pobūdžio ginčais, tokiais kaip nuosavybės teisės, sutartys, skyrybos ir t.t. Baudžiamoji teisė, kita vertus, susijusi su viešaisiais nusikaltimais ir nusikalstamais veiksmais, kurie pažeidžia visuomenės interesus.

Pagrindiniai civilinės teisės principai

Civilinė teisė remiasi keliomis pagrindinėmis teisės principais. Vienas iš jų yra lygiateisės šalių pozicijos principas, kuris reiškia, kad visi šalių interesus ir teises turi būti gerbiamos. Taip pat, civilinė teisė remiasi sutartiniu principu, kuris reiškia, kad šalys yra laisvos sudaryti sutartis, kurios yra teisėtos ir vykdomos pagal jų turinį. Dar vienas svarbus principas yra kompensacinis principas, pagal kurį asmuo, kuriam padaryta žala, turi teisę į kompensaciją už prarastą vertę arba patirtą skolą. Be to, civilinė teisė remiasi viešuoju interesu principu, kuris reiškia, kad kai kurios sutartys gali būti pripažintos neteisėtomis, jei jos pažeidžia visuomenės interesus.

Civilinės teisės rūšys

Civilinė teisė apima įvairias teisės rūšis, kurios reglamentuoja skirtingus teisinius santykius. Vienas iš dažniausių civilinės teisės sričių yra šeimos teisė, kuri reglamentuoja santuokos, skyrybų ir vaiko priežiūros klausimus. Kitas svarbus civilinės teisės aspektas yra sutarčių teisė, kurioje nagrinėjami visi sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimai. Dar viena svarbi civilinės teisės sritis yra teisė į nuosavybę, kurioje reglamentuojamos įvairios nuosavybės formos ir jų perleidimo taisyklės. Be to, civilinės teisės sritys apima darbo teisę, intelektinės nuosavybės teisę, paveldėjimo teisę ir daugelį kitų.

Skyrybos pagal civilinę teisę

Viena iš svarbiausių civilinės teisės temų yra skyrybos procesas. Skyrybos yra teisinis procesas, kai sutuoktiniai nutraukia savo santuoką. Pagal civilinę teisę, skyrybos procesas turi būti atliekamas pagal tam tikras taisykles ir procedūras. Skyrybų procesas prasideda tuo, kad vienas iš sutuoktinių pateikia skyrybų ieškinį teismui. Teismas tada nagrinėja bylą, atsižvelgdamas į abiejų sutuoktinių interesus ir vaikų gerovę. Galutinis sprendimas dėl skyrybų priklauso nuo teismo, kuris gali nuspręsti, ar skyrybos yra teisėtos ir kokios taisyklės taikomos vaikų priežiūrai ir turtų padalijimui.

Alimentai ir finansinė parama pagal civilinę teisę

Skyrybų procese dažnai nagrinėjami ir klausimai dėl vaikų išlaikymo ir finansinės paramos. Civilinė teisė numato, kad abu tėvai turi pareigą finansiškai prisidėti prie savo vaikų išlaikymo, net jei jie yra skyrybų procese. Teismas gali nustatyti išmokų dydį, atsižvelgdamas į abiejų tėvų finansinę padėtį ir vaikų poreikius. Išlaikymo išmokos gali būti nustatomos tam tikram laikotarpiui arba iki tam tikro amžiaus. Taip pat, jei vienas iš tėvų neatlieka savo išlaikymo pareigos, gali būti taikomos įvairios priemonės, tokios kaip atlyginimo užšaldymas ar teismo procesas dėl išlaikymo išieškojimo.

Paveldėjimas pagal civilinę teisę

Civilinė teisė taip pat reglamentuoja paveldėjimo procesą. Kai asmuo miršta, jo arba jos turtas perduodamas į paveldėjimo procesą. Paveldėjimo procesas gali būti sudėtingas, ypač jei nėra testamentų arba yra ginčų dėl paveldėjimo. Civilinė teisė nustato taisykles dėl paveldėjimo eilės, tai yra, kas paveldi turto dalį. Jei nėra testamentų, turtas paprastai perduodamas pagal teisės normas. Tačiau jei yra testamentas, tai nustato paveldėjimo taisykles ir paveldėjimo dalis.

Skolų išieškojimas pagal civilinę teisę

Civilinė teisė taip pat reglamentuoja skolų išieškojimo procesą. Jei asmuo arba įmonė turi skolas, kreditorius gali kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo. Teismas gali imtis įvairių priemonių, kad užtikrintų, jog skola bus grąžinta. Priemonės, kurias gali taikyti teismas, apima atlyginimo užšaldymą, sąskaitų turto užšaldymą ar net skolos išieškojimą iš trečiųjų asmenų. Taip pat, skolos gali būti grynaisiais išieškoma per teismo procesą arba sudarant mokėjimo susitarimus.

Civilinės teisės advokato paslaugos

Kai susiduriate su civilinės teisės klausimais, svarbu pasikonsultuoti su patyrusiu civilinės teisės advokatu. Advokatas gali padėti jums suprasti jūsų teises ir pareigas, taip pat gali teisėtai atstovauti jus teisme. Advokatas gali padėti jums parengti reikiamus dokumentus, konsultuoti dėl galimų teisinių sprendimų ir gynėti jūsų interesus teisme. Jis taip pat gali padėti jums pasiruošti teismo procesui ir užtikrinti, kad jūsų teisės būtų gerbiamos.

Išvados: supratimo apie civilinę teisę svarba

Supratimas apie civilinę teisę yra svarbus, nes ji reglamentuoja daugelį mūsų kasdienio gyvenimo aspektų. Supratimas apie civilinę teisę gali padėti išspręsti ginčus, apginti savo teises ir užtikrinti teisingumą.


Reikalingos patikimos teisės paslaugos?


Atstovaujame klientus kaip iš Lietuvos taip ir iš užsienio įvairiose bylose, susipažindiname su klientų dokumentais, patarėme geresnius ginčo išsprendimo būdus atsižvelgiant į sukauptą darbo patirtį. Mūsų veiklos sritys: Civilinė teisė. Administracinė teisė. Baudžiamoji teisė. Sutarčių sudarymas. Darbo teisė. Bankrotas.
Imamės visų įmanomų teisinių legalių priemonių, kad išspręsti mūsų klientų problemas kuo įmanoma greičiau ir patikimiau. Su mumis galite susisiekti el.paštu e.busmovicius@gmail.com bogdanjer@gmail.com arba telefonu +37061241679 +37060400911